Csányi Sándor úr részére.


Tisztelt Elnök Úr!

Követeljük, hogy meghallgasson minket! A követelés célja nem más, hogy mi alsóbbrendű állampolgárok - továbbiakban szurkolók - megkapjuk, ami jár nekünk! Elegünk van már abból, hogy mindenféle személyiségi jogainak vannak és arcátlanul bármerre mehetünk, amerre csak visz az utunk. Nem tűrjük továbbá, hogy számunkra feliratozott kényelmes széket biztosítsanak a sportszervező cégek, karöltve kedveskedjenek a biztonsági szolgálatok embereivel, figyelmen kívül hagyva azon igényünket, hogy alkalmanként igenis vágyunk egy kis pofán vágásra. Nem tűrjük továbbá, hogy normális, törvénytisztelő állampolgárként kezeljenek minket, igenis követeljük, hogy megalázzanak, belénk rúgjanak, mindenféle kényszerítő eszközt ellenünkben alkalmazzanak, hogy ezáltal is minél több sportrendezvény barát, kultúrálatlan szórakozást nyújtó eseményen vehessünk részt a jövőben! Ezt érdemeljük.

Követeljük, hogy szurkolói kártyát állítsanak ki részünkre, amin szerepelnie kell összes személyes adatunknak, beleértve a Facebook jelszavunkat is, hogy alkalmanként helyettünk - természetesen teljes egyetértésünkben és támogatásunkkal - hízelgő hozzászólásokkal illessük a sportrendezvény szervezőit, a klubok vezetőit, tulajdonosait, legyenek ők bármennyire is dilettánsok és alkalmatlanok labdarúgó klubok vezetésére. Adataimat minden beleegyezésem nélkül kötelesek átadni nemcsak a rendőrségnek, hanem minden olyan offshore és inshore cégnek, hogy azok a jövőben spamokkal bombázhassák egyébként is nyilvános postafiókunkat. Az eladott listákból befolyó összegek ne a klubok kasszájába kerüljenek, hanem az élelmes marketing vezetők magánvagyonát gyarapítsák. Ettől persze félni nem kell. A fent említett delikvensek az üzlet megkötése utáni napon úgyis elisszák azt.

Követeljük, hogy a sportrendezvényre történő belépéskor, amelyet a továbbiakban nem vagyunk hajlandók labdarúgó mérkőzésként aposztrofálni, degradálva annak isteni mivoltát, a biztonsági szolgálat túlképzett, büntetett előéletű tagjai amellett, hogy ellenőrzik a személyazonosságunkat - már amelyik tud olvasni -, kötelező testüreg motozást végezzenek el rajtunk. Az előélet jogállásához csak a megnevezett cselekedet gyakorlata miatt ragaszkodunk. Amennyiben a szervező garantálni tudja a szakszerűséget, eltekintünk ettől. Ezen tevékenységet csak és kizárólag üzemen kívül lévő videokamerák előtt vagyunk hajlandóak elfogadni! Igényt tartunk eközben némi megalázásra, emberhez méltatlan bánásmódra.

Követeljük továbbá, hogy a sportrendezvény szervezői a sört még véletlenül se tárolják hűtőkben, mert azt itt és most végérvényesen kijelentjük, hogy hideg sört a továbbiakban nem áll módunkban elfogyasztani. A csapoltat fűtő radiátoron kéretik átfolyatni, amennyiben a hordók hőfoka eléri a 30 celsius-fokot. Télvíz idején a forralt bor legfeljebb langyos legyen! Minőségi, esetleg szőlőből készült, hagyományos módon préselés útján előállított italt felszolgálni szigorúan tilos és életveszélyes! Az oltári törvénykönyvben szereplő ital - továbbiakban misebor - kimérése bűncselekménynek minősül!

Követeljük, hogy személyi szabadságunkat a legteljesebb mértékben korlátozva, ne tekinthessük meg nyugodtan helyünkről a mérkőzést, melyre kisebb vagyonért vettünk bérletet. A székünk minden estben legyen koszos! Amennyiben véletlenül eső mosná, úgy a sportrendezvény szervezői kötelesek azt mérkőzések előtt bemocskolni! Nem vagyunk hajlandóak emberhez méltó körülmények közt mérkőzésre járni!

Követeljük továbbá, hogy minket a mérkőzés alatt a rendezők folyamatosan, legalább kétpercenként zaklassanak, személyi azonosságunk igazolására otromba hangnemben felszólítsanak. Csak nagydarab és rosszarcú személyzet láthassa el ezt a feladatot, hogy biztosan kitakarják előlünk a történéseket és hogy ijesztő ábrázatuk voltán ijedtünkben kellőképpen összeszarhassuk magunkat.

Követeljük mindennemű emberi érzelemnyilvánítás teljes körű kitiltását a stadionokból és az objektumot körülvevő vendéglátóipari egységekből. Az öröm, eufória, együvé tartozás érzése károsan befolyásolhatja a sportrendezvények végső kimenetelét. A szurkolás fogalmának eltörlése szükségszerű! Gólöröm bármilyen fajtájának kinyilvánítása legyen bűncselekmény, melyet 3-6 meccsen át tartó háttal üléssel kell büntetni! Ennek betartatása a rendezőszerv feladata, a biztonsági őrség hatékony és egyben kíméletlen közbenjárásával. A sorozatos, ámde mindenekfelett jogos és etikailag vitathatatlan kitiltások után fennálló helyzet kezelésére, miszerint is várhatóan kiürülnek a lelátók, a sportrendezvény résztvevőinek aktivitást kevésbé mutató tagjai - labdarúgó szleng szerint cserejátékosok - kötelesek a nézőtéren helyet foglalni becserélésük esetleges időpontjáig, a sportrendezvény látszatának fenntartása miatt!

A sportrendezvény végeztével, a stadion elhagyása során minden szurkolónak joga van a legalább egyszeri, viperával történő hátbavágáshoz és/vagy elektromos sokkoló által alkalmazott földre juttatáshoz! Földre került rendbontót kötelező érvényűen 3-4 biztonsági szolgálatosnak meg kell rugdosnia. Az erre felhatalmazottaknak szegecselt bakancs viselése kötelező!

És végezetül követeljük, egyenesen elvárjuk, hogy minket a továbbiakban még véletlenül se emberi lényként, egyéni szabadságjogokkal rendelkező személyként kezeljenek. A legjobb az lenne, ha egy kalap alá vennének minket a bűnözőkkel, egységesen söpredéknek tekintenének. A foganatosított  intézkedések célja nem lehet más, mint az, hogy a szurkolók önként, kényszerintézkedésektől  a legcsekélyebb mértékben sem befolyásolva otthon maradjanak, nagy ívben kerüljék a sportrendezvényeket. Ezzel is biztosítva azt a jövőbeni célt, hogy az MLSZ-nek ne kelljen stadionbezárási intézkedéseket meghozni a szurkolók minősíthetetlen magatartása miatt. És örömittasan mondhassuk el, beérett munkák gyümölcse; végre valahára mindenki otthon maradt és nem rontja itt a levegőt, a sportrendezvény szent és üres légkörében.

Maradunk tisztelettel, azok akik nélkül ez a cirkusz semmit sem ér, tudja Elnök úr,

labdarúgó szurkolók
sk